Raport: eliminowanie luk płci w cyberbezpieczeństwie

Co powstrzymuje kobiety przed podjęciem pracy w obszarze cyberbezpieczeństwa?

Zestawiając coraz większy niedobór utalentowanych osób z prawie dwoma milionami wolnych etatów, które mogą pojawić się w branży cyberbezpieczeństwa do roku 2022, można dojść do wniosku, że taka sytuacja jest wynikiem drastycznie niskiego odsetka kobiet w tym sektorze.

W tym jednym z najpopularniejszych na świecie i najbardziej dynamicznych obszarów kobiety stanowią zaledwie 11% pracowników. Szukając rozwiązania, Kaspersky Lab przeprowadził badanie z zamiarem poznania przeszkód, które hamują kobiety w kwestii podjęcia pracy w cyberbezpieczeństwie. Temat ten jest wielowymiarowy, więc nie spodziewaliśmy się jednoznacznych odpowiedzi. A ponieważ naszą domeną jest bezpieczeństwo cybernetyczne, nie będziemy również zagłębiać się w zmienne i czasami obarczone dużą presją czynniki socjologiczne.

Trzeba tu podkreślić, że niedobór ludzi z odpowiednimi umiejętnościami nie wynika bezpośrednio z podziału na płci. Z naszego badania dowiedzieliśmy się, że młode kobiety mają odpowiednie predyspozycje, dzięki którym mogą z powodzeniem dołączyć do naszej branży, i zwykle mają pozytywne zdanie o roli cyberbezpieczeństwa w społeczeństwie. Jednak nie dążą one do pracy w tym obszarze, a nasze badanie wskazuje tu dwie przyczyny: porady udzielane na etapie szkoły i brak osób, które można by uznać za dobre wzorce.

Edukacja

Młodzi ludzie zwykle wybierają swoją ścieżkę kariery na długo zanim zaczną poszukiwać pierwszej pracy, co odzwierciedla wybór przedmiotów szkolnych.

Dowiedzieliśmy się, że chłopcy znacznie częściej niż dziewczęta wolą w szkole matematykę (49% do 36%) oraz IT (21% do 7%). Te zainteresowania przedmiotowe stanowią często podwaliny pracy w cyberbezpieczeństwie — i rzeczywiście ponad 57% kobiet, które wzięły udział w naszym badaniu, wskazały brak doświadczenia w kodowaniu jako powód odrzucenia pracy w tym zawodzie.

Dziewczęta i młode kobiety można naturalnie zainteresować tematami STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) zarówno w domu, jak i w szkole. Janice Richardson, starszy doradca w firmie European Schoolnet, mówi: „Szkoły mają tu do odegrania dużą rolę, a cyberbezpieczeństwo stanie się atrakcyjne jako praca tylko wtedy, gdy młode osoby zrozumieją całkowity sens i niezwykłe wyzwania, jakie ten obszar oferuje”.

Jak wskazała Richardson, trzech na czterech rodziców nie ma wystarczających informacji, dzięki którym mogliby pomóc swoim dzieciom w wyborze przyszłej pracy. Ważne jest również przełamanie stereotypów związanych z podziałem zawodów względem płci, jaki kreują media i ogół społeczeństwa.

Gdy rodzice, nauczyciele i szkoły będą zachęcać młodych ludzi do obszarów STEM, od których się ich najczęściej odwodzi, nasza branża będzie częściej pojawiać się w ich życiu, zanim podejmą decyzję odnośnie zawodu. W przypadku młodych kobiet, które wzięły udział w naszym badaniu, średni wiek wyboru przyszłego zawodu wynosił 16 lat.

Modele wzorcowe

Wyraźny brak kobiecych wzorców lub wpływowych osób negatywnie odbija się na branży: 69% młodych osób przyznało, że nigdy nie spotkało kogoś, kto pracuje w branży cyberbezpieczeństwa, a zaledwie 11% z nich spotkało kobietę z tej branży. Ma to duże znaczenie: 63% kobiet, które poznały inne kobiety pracujące w cyberbezpieczeństwie, ma pozytywne skojarzenia z tym sektorem.

Efekt ten może być jak kula śniegowa: mała liczba kobiet w tym sektorze zniechęca kolejne kobiety. I choć największe znaczenie ma tu edukacja, Jacky Fox, dyrektor działu ds. cyberzagrożeń w firmie Deloitte, wskazuje, że nie jest ona kluczem. „Kandydat mający zaplecze technologiczne z pewnością ma swoje zalety, ale nie można tu pominąć faktu, w pracy powinno panować zróżnicowanie pod względem płci. Aby grupa nie czuła się jak mniejszość, musi stanowić co najmniej 30%…. Kultura „brogrammerów” i charakterystyczny język może odpychać kobiety. My ostrożnie przygotowujemy nasze kampanie reklamowe, tak aby były one neutralne dla płci. Gdy po raz pierwszy zaczęłam pracę w branży technologii, obecnych w niej było bardzo mało kobiet. W irlandzkim dziale firmy Deloitte 30% osób to kobiety”.

Wspomniana kula śniegowa może też mieć pozytywny efekt: kobiety, które już pracują w tej branży, mogą również być jak drogowskaz dla innych, co pozwoli przyciągnąć kolejne młode kobiety, poprzez promowanie wiedzy o cyberbezpieczeństwie jako dynamicznej karierze, a także będąc wzorcem i mentorem.

Porady