Innowacje w korporacji

Nasze nowe badanie pokazuje rolę, jaką odgrywa innowacja w dużych organizacjach, a także gdzie — według kluczowych osób decyzyjnych — innowacje pojawią się w następnej kolejności.

Nie jest tajemnicą, że firmy nie przetrwają bez innowacji. Aby mieć przewagę nad konkurencją, muszą nieustannie rozwijać się, wprowadzać nowe procesy, technologie czy narzędzia. Hurtowa cyfryzacja wpłynęła na innowacje na co najmniej dwa sposoby. Z jednej strony przygotowała grunt do łatwiejszej adopcji nowych pomysłów. Z drugiej jednak otworzyła drzwi dla nowych zagrożeń poprzez zwiększenie skomplikowania infrastruktury IT.

Nasi koledzy sprawdzili, jaki podejście do innowacji panuje w korporacjach: w jaki sposób są one implementowane i co utrudnia ten proces. W tym celu, z pomocą niezależnej firmy badawczej Savanta, zapytali ponad 300 pracowników dużych firm w Ameryce Północnej, Europie, na Bliskim Wschodzie, Ameryce Łacińskiej, Wspólnocie Niepodległych Państw oraz regionie Azji i Pacyfiku. W badaniu wzięły udział osoby odpowiedzialne za decyzje związane z innowacjami; czy to zewnętrznymi, mającymi związek z klientami i produktami końcowymi, czy wewnętrznymi, mającymi związek z pracownikami i procesem pracy.

Sądząc po odpowiedziach, innowacje często nie dochodzą do etapu wdrożenia. Powodów jest wiele (znajdziecie je w pełnej wersji raportu), ale najczęstszym błędem wynika z niewystarczającego planowania. Ponadto 74% respondentów uważa, że innowacje są skazane na niepowodzenie, jeśli nie jest w nie zaangażowany główny specjalista ds. bezpieczeństwa informacji (ang. Chief Information Security Oficer, CISO).

Jak wiadomo, nas najbardziej interesują problemy związane z bezpieczeństwem informacji, dlatego postanowiliśmy sprawdzić, czy obszary innowacji, które według osób decyzyjnych są najbardziej obiecujące, w równie dużym stopniu zagrażają bezpieczeństwu danych firmowych. 30% respondentów jest zdania, że wprowadzenie nowych urządzeń Internetu Rzeczy zwiększa ryzyko ataku i wycieku danych, 26% wskazuje jako zagrożenie sztuczną inteligencję, a 25% traktuje tak technologię blockchain.

Jednak nasi koledzy zainteresowali się nie tylko cyberbezpieczeństwem. Zapytali również o utworzenie nowych ról w pracy związanych bezpośrednio z rozwojem firmy poprzez innowacje, jak również sprecyzowali, co może pójść nie tak i jak unikać nowych problemów. Pełny raport opublikowaliśmy na tej stronie.

Porady