Perspektywa pracowników dotycząca pracy w najbliższej przyszłości

Badacze postanowili sprawdzić kluczowe aspekty pracy w przyszłości.


Masowe przejście na pracę zdalną znacząco zmieniło sposób wykonywania swoich służbowych obowiązków. Z jednej strony spróbowali jej pracownicy, którzy wcześniej nie byli zainteresowani takim rozwiązaniem. Z drugiej strony wiele firm zostało zmuszonych do dostosowania swoich procesów firmowych, poznało zalety takiego podejście i rozważa uczynienie go opcją stałą. Taka zmiana podejścia nie jest obojętna dla rynku pracy i procedur pracowniczych, w tym tych związanych z bezpieczeństwem. Nasi koledzy postanowili więc sprawdzić, co o przyszłości myślą pracownicy różnych firm.

Zwrócili się oni do niezależnej firmy badawczej Censuswide o przeprowadzenie globalnego badania, którego celem było sprawdzenie, w jaki sposób pracownicy zmienili swoje przyzwyczajenia, jak wyobrażają oni sobie idealne miejsce pracy, a także jak odbierają nowe technologie wykorzystywane w pracy zdalnej. Firma zapytała ponad 8 000 osób w małych i średnich firmach (zatrudniających nie więcej niż 250 osób). Badanie zostało przeprowadzone w Brazylii, Belgii, Chinach, Francji, Niemczech, Włoszech, Japonii, Luksemburgu, Malezji, Meksyku, Holandii, Rosji, Hiszpani, Afryce Południowej, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Wyniki pokazują, że większość pracowników chce zmiany. Na pytanie, do czego nie chcieliby wracać w pracy stacjonarnej, tylko jedna czwarta respondentów stwierdziła, że nie miała zastrzeżeń do poprzedniego systemu pracy. Inni chcą większej elastyczności: koniec z ustalonymi godzinami czy pięciodniowym tygodniu pracy, pracą zdalną jako opcją itp. Chcą oni mieć możliwość dopasowania swoich godzin pracy do potrzeb — przy zachowaniu wydajności.

Aby zdobyć większą kontrolę nad swoim życiem i pracą, ponad jedna trzecia zapytanych osób planuje zmienić pracę w ciągu najbliższych 12 miesięcy, mimo że obecnie sytuacja na rynku pracy jest raczej niestabilna. Wydaje się, że firmy, które chcą zatrzymać kluczowych pracowników, będą musiały iść na ustępstwa i dostosować się do nowej rzeczywistości. W szczególności oznacza to dokonywanie dalszych ulepszeń w pracy zdalnej i, co równie ważne, do ochrony zdalnych miejsc pracy. Prawdopodobnie będzie to wymagało przejścia na rozwiązania zabezpieczające zaprojektowane, nie tylko dostosowane, pod kątem ochrony pracowników zdalnych.

Aby poznać dalsze szczegóły tego, co myślą współcześni pracownicy, jak również czego dokładnie oczekują od współczesnych pracodawców, zobacz pełną wersję raportu (PDF). Znajdziesz w nim również porady ekspertów w zakresie bezpieczeństwa w nowym świecie, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Porady