Globalne spotkanie na temat cyberbezpieczeństwa Europy

Dlaczego przegląd dyrektywy NIS jest ważny z puntu widzenia cyberbezpieczeństwa i cyberodporności, nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.

9 września 2020 r. o godzinie 11:00 czasu polskiego, dyrektor wykonawczy w Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, Juhan Lepassaar, i dyrektor generalny firmy Kaspersky, Jewgienij Kasperski, będą kluczowymi gośćmi przemawiającymi podczas drugiego spotkania na wysokim szczeblu, realizowanego za pośrednictwem internetu, poświęconego polityce cyberbezpieczeństwa obowiązującej w Europie. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii to dość obszerna pozycja w prawie UE, powszechnie znana jako dyrektywa NIS.

Celem spotkania jest utworzenie jednolitego, wysokiego poziomu bezpieczeństwa w całej Unii. Podczas przeglądania Dyrektywy zawsze powinniśmy mieć ten aspekt na względzie. Ponadto będzie to motyw przewodni dyskusji podczas zbliżającego się webcastu (spotkania internetowego) poświęconemu polityce cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej, którego firma Kaspersky będzie gospodarzem 9 września w godzinach 11:00 – 12:15 czasu polskiego. Spotkanie to, zatytułowane „Review of the NIS Directive — from cybersecurity to cyber-immunity?”, będzie drugim wydarzeniem wysokiego szczebla dla liderów politycznych, administracyjnych, biznesowych i akademickich z Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich.

Dyrektywa NIS została przyjęta w 2016 roku i do tej pory wsparła i zwiększyła możliwości cyberochrony w krajach członkowskich UE. Postęp ten odnosi się do wszystkich trzech obszarów Dyrektywy: (1) możliwości kraju; (2) współpraca między państwami; i (3) krajowy nadzór nad sektorami krytycznymi. Ogólne cele wspomnianego webcastu prezentują się następująco:

  • poinformowanie uczestników o zasadności przeglądu dyrektywy NIS celem zwiększenia cyberbezpieczeństwa w Europie (i na poziomie globalnym),
  • omówienie wymogów, zaleceń i celów przeglądu,
  • omówienie znaczenia cyberbezpieczeństwa/cyberodporności jako podstawy udanej digitalizacji.

Głównym założeniem wydarzenia jest to, że adekwatna cyberochrona stanowi przesłankę dla pomyślnej transformacji cyfrowej w Europie. Fundamentem dyskusji panelowej będą dwa 10-minutowe przemówienia wygłoszone przez dyrektora wykonawczego w Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, Juhana Lepassaara, i dyrektora generalnego firmy Kaspersky, Jewgienija Kasperskiego, które zostaną zaprezentowane na początku spotkania.

Udział w panelu wezmą również najwyższej klasy prelegenci reprezentujący różne grupy interesariuszy i regiony:

Susanne DEHMEL, członek zarządu, odpowiedzialna za kwestie prawne i bezpieczeństwo w firmie Bitkom będącym stowarzyszeniem z obszaru cyfrowości w Niemczech,
Corrado GIUSTOZZI, członek organizacji CERT-AgID we Włoszech, starszy ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, wykładowca na Uniwersytecie Rzymskim.

Tematem przewodnim dyskusji panelowej będzie osiągnięcie wysokiego wspólnego poziomu sieci i systemów informatycznych w całej Unii Europejskiej. Przegląd dyrektywy NIS stanowi istotny element polityki ustanowionej przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen, której zadaniem jest dopasowanie Europy do ery cyfrowej. Szybka digitalizacja wszystkich obszarów społeczeństwa i gospodarki zwiększa krajobraz zagrożeń. Nowe wyzwania wymagają stosowania adaptacyjnej i innowacyjnej reakcji ze wszystkich grup interesariuszy. Webcast ma na celu zaprezentowanie informacji oraz nowych pomysłów z różnych perspektyw, przyczyniając się do dyskusji na ten temat, a także dalszą analizę dyrektywy NIS.

Pierwszy webcast miał miejsce 9 czerwca i okazał się wielkim sukcesem — udział w nim wzięło ponad 100 uczestników wyższego szczebla z UE i państw członkowskich. Wśród osób przemawiających znaleźli się: niemiecki eurodeputowany Axel Voss; Jakub Boratyński, pełniący obowiązki dyrektora w zespole Społeczeństwo Cyfrowe, Zaufanie i Cyberbezpieczeństwo należącym do Komisji Europejskiej; Eric Bothorel, członek francuskiego Zgromadzenia Narodowego; a także Jewgienij Kasperski. Więcej informacji zawiera nasz raport z tego wydarzenia oraz nagranie z webcastu.

Aby zarejestrować się na nadchodzące wydarzenia, należy skorzystać z formularza internetowego. Po rejestracji każdy z chętnych otrzyma link uczestnictwa i wszystkie potrzebne szczegóły pozwalające wziąć udział w tym wydarzeniu.

Porady