Webinarium na wysokim szczeblu

Cyfryzacja otwiera wspaniałe możliwości, ale z drugiej strony zwiększa narażenie na cyberzagrożenia. Co możemy z tym zrobić?

Osoby pełniące ważne funkcje w UE oraz państwach członkowskich wzięły udział w pierwszym webinarium zorganizowanym przez firmę Kaspersky na temat wyzwań i wymogów dla zasad cyberbezpieczeństwa w Europie. Wygląda na to, że trafiliśmy w sedno zarówno z tematem, jak i uczestnikami: udział w tej ciekawej wymianie pomysłów wzięło ponad 100 uczestników.

Jeden aspekt szybko stał się oczywisty: digitalizacja nie tylko otwiera wspaniałe możliwości i nie ma dla siebie alternatywy, ale w ostatnich latach coraz bardziej naraża również na cyberzagrożenia. Trend ten ostatnio przyspieszył z uwagi na lockdown wywołany pandemią, podczas którego praca zdalna i zwiększone korzystanie z internetu stworzyło nowe możliwości dla cyberprzestępców.

Sytuacja ta wymaga długoterminowej refleksji. Luisa Franchina, przewodnicząca Italian Association for Critical Infrastructure, wezwała europejskich interesariuszy do pochylenia się nad tematem ciągłości działania biznesu i zarządzania kryzysem. Podstawę bezpieczniejszej przestrzeni cyfrowej powinny stanowić zaufanie, transparentność i wspólne standardy w zakresie bezpieczeństwa.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Axel Voss podkreślił, że fragmentacja zasad w UE nie jest korzystna. Unia będzie musiała wyjaśnić niejasności w przepisach prawa dotyczących jednolitego rynku cyfrowego, aby umożliwić szybszą i skuteczniejszą reakcję, pokonywanie nadchodzących wyzwań w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz osiągnięcie stanu cyberodporności. Dialog między krajami obejmujący wszystkich interesariuszy cyberbezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie w kształtowaniu przyszłości cyberbezpieczeństwa, a jedynym sposobem na dojście do tego etapu jest działanie wspólne.

Eric Bothorel, członek Parlamentu i francuskiego Zgromadzenia Narodowego, zwrócił uwagę na ogromną zmianę cyfrową: ponad 8 milionów Francuzów przeszło na tryb pracy zdalnej, co zwiększyło poziom narażenia ich na cyberataki. Zmiana ta zaszła nagle i była konieczna, ale według Bothorela musimy sobie z poradzić z tą sytuacją i zarządzać ryzykiem.

Rozwiązaniem może być cyberodporność. Według Jewgienija Kasperskiego aktualne metody zarządzania ryzykiem nie są wystarczające, aby zapewnić ochronę skomplikowanej infrastrukturze. A brak modelu roboczego narzuca konieczność przeprojektowania architektury wszystkich systemów z uwzględnieniem bezpieczeństwa. Innymi słowy, według Kasperskiego bezpieczeństwo powinno stać się DNA systemów. To jedyny sposób, aby stały się naprawdę odporne na zhakowanie.

Jakub Boratyński, pełniący obowiązki dyrektora w zespole Społeczeństwo Cyfrowe, Zaufanie i Cyberbezpieczeństwo należącym do Komisji Europejskiej, zaobserwował, że jeśli chodzi o zasady, wyzwaniem jest zachowanie akceptowalnego poziomu zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa poprzez właściwe połączenie motywacji. Przyszłe regulacje Unii Europejskiej powinny również we właściwy sposób rozdysponować obowiązki na wszystkie zaangażowane strony — od państw po dostawców bezpieczeństwa i użytkowników IT.

Nagranie z webinarium jest dostępne poniżej:

Z chęcią będziemy kontynuować ten dialog na temat kluczowej roli zaufania, transparentności i wspólnych standardów bezpieczeństwa, jak również na temat tego, jak ważna jest współpraca ponad granicami i sektorami z całą społecznością cyberbezpieczeństwa w przyszłości. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób wszyscy przyczynimy się do zwiększenia bezpieczeństwa przestrzeni cyfrowej na poziomie kraju, Europy i świata.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kolejnych webinariach o tematyce przepisów organizowanych przez firmę Kaspersky mogą zgłaszać się, pisząc na adres e-mail Kaspersky.EU-Policy@political-intelligence.com.

Porady