Lockdown blokuje rozwój kariery kobiet w branży technologicznej

Jak ukazało badanie, niemal połowa kobiet pracujących w branży technologicznej uważa, że efekty pandemii spowolniły, a nie przyspieszyły ich możliwości zawodowe.

Myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi, że skutki koronawirusa SARS-CoV2 są odczuwane już od dłuższego czasu na całym świecie i we wszystkich aspektach codziennego życia. Wszyscy musieliśmy wprowadzić zmiany w naszym codziennym życiu, od wszelkiego rodzaju ograniczeń po noszenie masek.

Ogólnie przewidywano, że skutkiem lockdownu będzie pozytywna zmiana w świecie technologii, jeśli chodzi o równość płci, a dokładniej że nastąpi wyrównanie szans kobiet i mężczyzn w zakresie planowania społecznego i rodziny. Tradycyjne stereotypy miały ostatecznie upaść.

Jak przebiega droga do równości płci podczas pandemii

Jednak nie wszystko jest takie, na jakie wygląda. Nowy raport firmy Kaspersky pokazuje, że około połowa kobiet w obszarze technologii uważa, że skutki COVID-19 w rzeczywistości opóźniły, a nie przyspieszyły rozwój ich kariery. Wśród najważniejszych powodów tego spowolnienia jest codzienne funkcjonowanie, które teraz obejmuje m.in. nauczanie domowe, zmianę godzin pracy w celu pogodzenia życia zawodowego z rodzinnym, a w wielu przypadkach także częstsze sprzątanie czy gotowanie.

Z drugiej strony przeprowadzone badanie ujawniło, że wiele firm zrobiło duży krok na rzecz różnorodności płci, a siedem na dziesięć kobiet uważa, że gdy aplikowały o swoją pierwszą posadę w dziale IT lub technologicznym, ich umiejętności i doświadczenie były uważane za ważniejsze niż płeć. Ponadto prawie tyle samo (69%) kobiet stwierdziło, że ich opinia byłaby szanowana od samego początku, bez względu na płeć.

Jednak nadal więcej jest działów, w których mężczyźni stanowią większość, a stosunek ten kształtuje się na poziomie 5:1. Tymczasem 44% ankietowanych kobiet nadal uważa, że w przedsiębiorstwach mężczyźni szybciej rozwijają swoją karierę niż kobiety. Pandemia wymusiła na nas wprowadzenie nauczania domowego i przyniosła inne wyzwania; w efekcie 4 na 10 kobiet twierdzi, że to właśnie obowiązki rodzinne i domowe uniemożliwiły im rozwój kariery.

Wpływ pandemii na kulturę pracy i zasady

Co zatem mogą zrobić firmy, aby poprawić sytuację wszystkich pracowników, bez względu na ich płeć, którzy muszą pracować zdalnie i prowadzić życie rodzinne? Merici Vinton, współzałożyciel i dyrektor generalny w firmie Ada’s List, ma następującą propozycję: „Firmy muszą zasygnalizować, zarówno poprzez kulturę, jak i zasady, że w związku z COVID (i nie tylko) zapewnią pracującym rodzicom obu płci elastyczność, jakiej potrzebują”.

Ponieważ pandemia nadal dokonuje nieodwracalnych zmian w globalnej gospodarce i życiu ludzi, firmy muszą się dostosować do nowych warunków i zapewnić pracownikom wygodne środowisko pracy, tak aby mogli cieszyć się lepszą równowagą między życiem zawodowym a prywatnym, jak również aby poczuli, że ich praca jest efektywniejsza (obecnie takie wrażenie ma tylko 31% ankietowanych kobiet). W tym celu organizacje muszą uważniej słuchać swoich pracowników i wprowadzić najlepsze praktyki, które wprowadziły już inne firmy.

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, warto przeczytać cały raport.

Porady