Uwięzieni w sieciach społecznościowych

Według badania przeprowadzonego niedawno wśród 4 831 aktywnych użytkowników sieci społecznościowych przez Kaspersky Lab w 12 krajach znaczna większość (78%) ankietowanych rozważa zamknięcie swoich kont — ale póki co tylko

Według badania przeprowadzonego niedawno wśród 4 831 aktywnych użytkowników sieci społecznościowych przez Kaspersky Lab w 12 krajach znaczna większość (78%) ankietowanych rozważa zamknięcie swoich kont — ale póki co tylko rozważa. Na takie przemyślenia składa się wiele czynników: najwięcej (39%) użytkowników narzeka na to, że korzystanie z tych serwisów zajmuje im zbyt wiele czasu. Z drugiej strony najważniejszym powodem za tym, aby zostać, jest chęć pozostania w kontakcie z rodziną i znajomymi (62% badanych).

W tym poście przedstawię kluczowe wyniki badania oraz omówię je.

Kluczowe wnioski

 • 78% aktywnych użytkowników sieci społecznościowych, którzy wzięli udział w naszym badaniu, przyznało, że zastanawiało się nad opuszczeniem sieci społecznościowych.
 • Wśród najważniejszych powodów znalazły się:
  • zmęczenie marnowaniem czasu — 39%,
  • niezgoda na bycie monitorowanym przez gigantów technologicznych — 30%.
 • Przed zrealizowaniem tej myśli powstrzymuje użytkowników chęć pozostania w kontakcie ze znajomymi i rodziną (odpowiedziało tak 62% osób).
 • Ogólnie użytkownikom podoba się pomysł programu, który umożliwiałby posiadanie kontroli nad ich cyfrowym życiem (28%), lecz najpierw musieliby sprawdzić jego wygodę
 • Trzy najważniejsze funkcje takiej usługi z punktu widzenia użytkowników to:
  • możliwość ograniczenia dostępu aplikacji i usług firm trzecich do czyjegoś profilu cyfrowego — 50%,
  • silne szyfrowanie zapisanych danych — 46%,
  • wyspecjalizowane narzędzie do elastycznego zarządzania przechowywanymi informacjami — 34%.

Omówienie wyników

Pierwsze pytanie brzmiało: „Czy kiedykolwiek rozważałeś wypisanie się z sieci społecznościowych?”. Znaczna większość (78%) przyznała, że tak. Wśród nich niewielka część (6% wszystkich ankietowanych) przyznała, że tak naprawdę nienawidzi sieci społecznościowych. Około 17% nigdy nie zastanawiała się nad opuszczeniem. Wyniki te były podobne dla wszystkich badanych krajów: Stany Zjednoczone, Kanada, Zjednoczone Królestwo, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Turcja, Rosja, Brazylia, Meksyk i Japonia.

Dlaczego użytkownicy rozważają wypisanie się z sieci społecznościowych?

1-1_pl

Rysunek 1. Powody, dla których użytkownicy wypisaliby się z sieci społecznościowych

Najczęstszym powodem opuszczenia (39% ankietowanych) okazało się rosnące poczucie marnowania czasu. Na drugim miejscu (30% ankietowanych) znalazła się niezgoda na monitorowanie przez gigantów technologicznych każdego ruchu w Sieci. Jednak te dwa powody nie były jednolite we wspomnianych krajach: we Włoszech i Niemczech dwa pierwsze miejsca zajęła troska o swoją prywatność, a użytkownicy w Hiszpanii odeszliby z sieci społecznościowych z powodu monitorowania ich działań. Więcej szczegółowych informacji na temat liczby ankietowanych znajduje się poniżej, w sekcji „Metodologia”.

Jak się spodziewaliśmy podczas przygotowywania ankiety, najbardziej popularnym powodem pozostania była chęć utrzymania kontaktu ze znajomymi i rodziną (62% ankietowanych).

2-1_pl

Rysunek 2. Powody pozostania w sieciach społecznościowych (możliwy wybór wielokrotny)

Drugim najczęstszym powodem (21%) było to, że użytkownicy chcą udostępniać innym osobom swoje cyfrowe wspomnienia i wierzą, że sieci społecznościowe są do tego miejscem idealnym. Jeden na sześciu ankietowanych (18%) odpowiedział, że korzysta z konta w sieci społecznościowej do logowania się w innych serwisach.

Ponadto zapytaliśmy użytkowników, czy chcieliby skorzystać z usługi, która umożliwiałaby przechowywanie cyfrowych wspomnień (rozmów, filmów, zdjęć itp.) w jednym miejscu — offline lub w chmurze. Usługa taka dałaby użytkownikom dowolność w podejmowaniu decyzji co do ich kont internetowych bez utraty dostępu do cyfrowych wspomnień. Możliwe by było na przykład opuszczenie sieci społecznościowej bez utraty swojego cyfrowego profilu.

3_pl

Rysunek 3. „Gdybyś mógł przechowywać rozmowy, filmy, zdjęcia i inne wspomnienia z Sieci w jednym miejscu, czy skorzystałbyś z takiej możliwości?”

Średnio większość użytkowników wybrała opcję „Tak, ale zależy to od wygody tego narzędzia” (28%). Na drugim miejscu znalazło się spostrzeżenie, że jest to świetny pomysł na własną kopię zapasową (przeciętnie wybrało je 22% respondentów) — najczęściej było ono wskazywane w Brazylii, we Włoszech i w Hiszpanii. Opcja „To moje cyfrowe życie i chcę je zachować dla siebie” była trzecim najczęstszym wyborem (19%).

4_pl

Rysunek 4. Funkcje premium interesujące wg ankietowanych (możliwy wybór wielokrotny)

Następnie zapytaliśmy użytkowników o funkcje, które wg nich byłyby najważniejsze w takim narzędziu: 50% ankietowanych jako najważniejszą wskazała „Możliwość ograniczenia dostępu aplikacjom i usługom firm trzecich do moich cyfrowych wspomnień”. Jednak nie we wszystkich krajach tak było: w Brazylii przeważała obecność funkcji najlepszego w swojej klasie szyfrowania zapisanych danych — druga najczęściej wybierana opcja (przeciętnie 46%) ogólnie. W Rosji najbardziej popularną odpowiedzią było „Specjalne narzędzie do elastycznego zarządzania przechowywanymi informacjami” (nr 3 przeciętnie, wskazany przez 34% ankietowanych globalnie). Zaskoczeniem był dla nas fakt, że tylko 27% ankietowanych wybrało opcję automatycznego wykonywania kopii zapasowej.

Metodologia badania

Badanie trwało siedem tygodni, od początku października do połowy listopada. Ankieta składała się z ośmiu pytań i została przetłumaczona na dziewięć języków: angielski, hiszpański, portugalski, francuski, włoski, niemiecki, rosyjski, japoński i turecki. Została zrealizowana przy użyciu narzędzia Poll Daddy. Link do ankiety rozpowszechniliśmy przy wykorzystaniu opcji płatnego promowania w serwisach Facebook i Twitter w Ameryce Północnej (Stany Zjednoczone i Kanada, oznaczonych na poniższym wykresie jako EN(NA)), Zjednoczonym Królestwie (UK), Hiszpanii (ES), Meksyku (MX), Brazylii (BR), Francji (FR), we Włoszech (IT), Niemczech (DE), Rosji (RU) i Japonii (JP). Nie promowaliśmy akcji w Turcji (TR), ponieważ interesowało nas porównanie wyników w całkowicie organicznym zasięgu.

5-1-1

W pytaniach „Co Cię powstrzymuje przed opuszczeniem [nazwa sieci społecznościowej]?” oraz „Które funkcje premium [nazwa usługi] zainteresowały by Cię?” można było zaznaczyć wiele odpowiedzi (rysunek odpowiednio 2 i 4).

Ogólnie struktura wiekowa respondentów w większości krajów spełnia referencyjny rozkład wieku użytkowników serwisu Facebook dla Brazylii oraz Rosji, biorąc pod uwagę całkowitą liczbę otrzymanych odpowiedzi. Jednak w krajach takich jak Włochy, Niemcy i Stany Zjednoczone i Kanada liczba starszych użytkowników była znacznie większa.

Znacznie różniła się także płeć ankietowanych: średnio we wszystkich regionach było 68% mężczyzn i tylko 29% kobiet (3% nie wybrało żadnej płci lub wolało nie ujawniać tej informacji o sobie). Jedynym krajem posiadającym minimalną różnicę płci badanych osób była Rosja (51% mężczyzn, 47% kobiet, 2% nie odmówiło udzielenia informacji), a największą rozbieżność zanotowano w Brazylii (92% mężczyzn, 7% kobiet).

Zauważyliśmy również znaczny odsetek odpowiedzi „Inne” zarówno w pytaniach o powody odejścia z sieci społecznościowych, jak i powstrzymania od realizacji tego pomysłu. Oznacza to, że istnieją jeszcze inne wnioski z tego badania — opublikujemy je już wkrótce!

Porady