xbox

1 artykuły

Jak zostać bezpieczniejszym graczem?

Zasadniczo zagadnienia związane z bezpieczeństwem graczy oraz samym graniem niewiele się różnią od tych związanych z aktywnością w serwisach społecznościowych. Musisz pamiętać o silnych hasłach dostępu i z rozwagą udostępniać