Rozwiązanie bezpieczeństwa na przypadki niezwykłe

Produkty nietypowe czasami potrzebują specjalnie dopasowanych rozwiązań ochronnych. Przedstawiamy nasz pierwszy produkt, który można kupić i z łatwością zintegrować z innymi programami czy sprzętem.

Produkty nietypowe czasami potrzebują specjalnie dopasowanych rozwiązań ochronnych. Takim przykładem może być firma, która ma portal internetowy, do którego klienci lub pracownicy mogą przesyłać dokumenty. Portal ten potrzebuje mechanizmu, który potrafi sprawdzać pliki pod kątem cyberzagrożeń, lecz tradycyjny antywirus nie wchodzi tu w grę.

To dość popularny przypadek. W jego ramach mieszczą się na przykład firmy ubezpieczeniowe, które często wymagają od swoich klientów przesłania dokumentów związanych z jakimiś zdarzeniami, lub banki, które mają do czynienia z tonami różnych dokumentów. Firmy przyjmujące roszczenia zwykle pozwalają klientom na przesyłanie plików bezpośrednio poprzez ich stronę — i nigdy nie ma pewności, czy osoby, które przesyłają takie dokumenty, stosują jakiekolwiek technologie zabezpieczające. Cyberprzestępcy mogą nawet używać tego mechanizmu do infekowania odbiorcy szkodliwym oprogramowaniem.

Z reguły takie problemy można rozwiązać poprzez stosowanie specjalnych zestawów programistycznych (ang. software development kit, SDK). Są one skuteczne i często wykorzystywane, jednak ich implementacja zawsze jest procesem czasochłonnym, który dodatkowo wymaga obecności specjalnego zespołu programistów, co znacznie podnosi jego koszt. Aby ułatwić integrację naszych technologii z produktami innych firm, przygotowaliśmy całkowicie nową propozycję: Kaspersky Scan Engine.

Rozwiązanie Kaspersky Scan Engine można zintegrować z systemami osadzonymi, urządzeniami należącymi do Internetu Rzeczy, urządzeniami sieciowej pamięci masowej, serwerami plików i poczty, bramami internetowymi, serwerami proxy, sieciami firmowymi i centrami danych. Ponadto jest ono kompatybilne z rozwiązaniami chmurowymi — może zostać zintegrowane na przykład na poziomie platformy w celu analizowania ruchu i przesyłanych plików. Od analogicznych rozwiązań odróżnia go fakt, że to nasz pierwszy produkt, który można kupić i z łatwością zintegrować z innymi programami czy sprzętem.

W efekcie Kaspersky Scan Engine zapewnia wszechstronną ochronę różnego rodzaju urządzeniom oraz oprogramowaniu przed szkodliwymi programami, trojanami, robakami sieciowymi, rootkitami, spyware i adware, jak również filtruje szkodliwe, phishingowe i wyświetlające reklamy adresy internetowe.

Więcej informacji, jak również dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za to rozwiązanie, znajdziesz na stronie rozwiązania Kaspersky Scan Engine.

Porady