Świadomość kwestii bezpieczeństwa w lokalnej administracji publicznej

Dawniej temat cyberochrony był zrozumiały tylko dla niewielkiej grupy zawodowców; jednak w ciągu kilku ostatnich lat stała się ona głównym obszarem zainteresowania nie tylko wśród firm, ale także osób prywatnych, a nawet administracji lokalnej. Zmiana ta jest szczególnie widoczna w Unii Europejskiej. Komisja Europejska niedawno uruchomiła projekt COMPACT (COmpetitive Methods to protect local Public Administration from Cyber security Threats), którego celem jest pomoc lokalnym administracjom publicznym w zwiększeniu poziomu odporności na cyberataki. My również pomagamy przy wspomnianym projekcie COMPACT — dzięki naszym rozwiązaniom zwiększającym świadomość odnośnie bezpieczeństwa.

Dawniej temat cyberochrony był zrozumiały tylko dla niewielkiej grupy zawodowców; jednak w ciągu kilku ostatnich lat stała się ona głównym obszarem zainteresowania nie tylko wśród firm, ale także osób prywatnych, a nawet administracji lokalnej. Zmiana ta jest szczególnie widoczna w Unii Europejskiej. Komisja Europejska niedawno uruchomiła projekt COMPACT (COmpetitive Methods to protect local Public Administration from Cyber security Threats), którego celem jest pomoc lokalnym administracjom publicznym w zwiększeniu poziomu odporności na cyberataki. My również pomagamy przy wspomnianym projekcie COMPACT — dzięki naszym rozwiązaniom zwiększającym świadomość odnośnie bezpieczeństwa.

Projekt COMPACT ma być z założenia kompleksowym ekosystemem działającym jako platforma do dzielenia się wiedzą oraz najlepszymi praktykami, służąca do monitoringu, dyskusji i szkoleń. Dostęp do tej platformy ma mieć cała lokalna administracja publiczna w Europie. Nad inicjatywą pracuje kilka organów; my będziemy odpowiedzialni za szkolenia bezpieczeństwa wykorzystujące grywalizację.

Zadanie to jest niezmiernie istotne — to właśnie błąd człowieka jest często źródłem wielu incydentów bezpieczeństwa, które skutkują wyciekami danych. Głównym zasobem lokalnej administracji publicznej są dane osobowe jej obywateli. To dlatego w ramach naszego wkładu przygotowujemy scenariusz Kaspersky Interactive Protection Simulation ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych. Jest to niezmiernie istotne w świetle nowych przepisów RODO.

Dzięki serii ćwiczeń i szkoleń Kaspersky Interactive Protection Simulation umożliwi pracownikom administracji publicznej nie tylko zrozumieć zagadnienie cyberprzestępstw, ale także przekuć tę wiedzę w pozytywne modele zachowania, tak aby w razie potrzeby mogli oni podejmować właściwe decyzje związane z bezpieczeństwem.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie COMPACT oraz jego twórcach, odwiedź stronę projektu. Z kolei informacje związane z naszymi szkoleniami znajdziesz na naszej stronie Kaspersky Security Awareness.

Kod źródłowy szkodliwego oprogramowania, który wyciekł niedawno, nie należy do kampanii Carbanak

Według wcześniejszych informacji kod źródłowy, który niedawno wyciekł, należał do niesławnego zagrożenia Carbanak. Jednak przeprowadzone przez Kaspersky Lab analizy ujawniły, że kod ten należy do innego finansowego szkodliwego programu o nawie Karamanak/Pegasus/Ratopak (nie mylić z oprogramowaniem szpiegowskim Pegasus dla platformy iOS). Znaczniki czasu sugerują, że wspomniany kod źródłowy został utworzony w okresie 2015–2016. Autorzy wirusa z pewnością biegle posługiwali się językiem rosyjskim, a ich celem były instytucje finansowe w Rosji.

Porady