13/07/2018

Świadomość kwestii bezpieczeństwa w lokalnej administracji publicznej

Biznes MŚP

Dawniej temat cyberochrony był zrozumiały tylko dla niewielkiej grupy zawodowców; jednak w ciągu kilku ostatnich lat stała się ona głównym obszarem zainteresowania nie tylko wśród firm, ale także osób prywatnych, a nawet administracji lokalnej. Zmiana ta jest szczególnie widoczna w Unii Europejskiej. Komisja Europejska niedawno uruchomiła projekt COMPACT (COmpetitive Methods to protect local Public Administration from Cyber security Threats), którego celem jest pomoc lokalnym administracjom publicznym w zwiększeniu poziomu odporności na cyberataki. My również pomagamy przy wspomnianym projekcie COMPACT — dzięki naszym rozwiązaniom zwiększającym świadomość odnośnie bezpieczeństwa.

Projekt COMPACT ma być z założenia kompleksowym ekosystemem działającym jako platforma do dzielenia się wiedzą oraz najlepszymi praktykami, służąca do monitoringu, dyskusji i szkoleń. Dostęp do tej platformy ma mieć cała lokalna administracja publiczna w Europie. Nad inicjatywą pracuje kilka organów; my będziemy odpowiedzialni za szkolenia bezpieczeństwa wykorzystujące grywalizację.

Zadanie to jest niezmiernie istotne — to właśnie błąd człowieka jest często źródłem wielu incydentów bezpieczeństwa, które skutkują wyciekami danych. Głównym zasobem lokalnej administracji publicznej są dane osobowe jej obywateli. To dlatego w ramach naszego wkładu przygotowujemy scenariusz Kaspersky Interactive Protection Simulation ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych. Jest to niezmiernie istotne w świetle nowych przepisów RODO.

Dzięki serii ćwiczeń i szkoleń Kaspersky Interactive Protection Simulation umożliwi pracownikom administracji publicznej nie tylko zrozumieć zagadnienie cyberprzestępstw, ale także przekuć tę wiedzę w pozytywne modele zachowania, tak aby w razie potrzeby mogli oni podejmować właściwe decyzje związane z bezpieczeństwem.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie COMPACT oraz jego twórcach, odwiedź stronę projektu. Z kolei informacje związane z naszymi szkoleniami znajdziesz na naszej stronie Kaspersky Security Awareness.