Oświadczenie firmy Kaspersky

Firma Kaspersky podtrzymuje swoje zapewnienia dla Partnerów i Klientów w odniesieniu do swoich produktów.

Firma Kaspersky z zadowoleniem przyjmuje wszystkie decyzje oparte na walidacjach technicznych. Jesteśmy zawsze otwarci na oceny techniczne produktów firmy Kaspersky i niezmiennie opowiadamy się za takim podejściem, stosowanym przez organy regulacyjne ds. cyberbezpieczeństwa w całej Europie. Po raz kolejny zapraszamy organy regulacyjne i Klientów do naszych Centrów transparentności, w których można uzyskać dostęp do kodu źródłowego naszych rozwiązań, aktualizacji oprogramowania i procesów wewnętrznych w celu przeprowadzenia ich dokładnej kontroli.

Podtrzymujemy swoje zapewnienia dla naszych Partnerów i Klientów, że jakość, bezpieczeństwo i integralność naszych produktów nie uległy zmianie. Ponadto uważamy, że transparentność i nieustanne wdrażanie konkretnych środków potwierdzają nasze stałe zaangażowanie w uczciwość i wiarygodność wobec naszych Klientów i mają kluczowe znaczenie. Kaspersky jest prywatną firmą globalną zajmującą się cyberbezpieczeństwem i nie ma żadnych powiązań z rządem rosyjskim ani żadnym innym.

Porady