Większa automatyzacja u dostawców usług zarządzanych

Automatyzacja ma coraz większe znaczenie w dostarczaniu usług bezpieczeństwa.

Automatyzacja to duże przedsięwzięcie w firmach będących dostawcami usług zarządzanych. W przypadku firmy obsługującej wielu klientów dostarczanie usług bez wsparcia ze strony platformy do nadzoru, zarządzania zasobami czy kontroli systemów IT, jest niemal niewykonalne. Dlatego 89% partnerów dostawców usług zarządzanych wykorzystuje systemy do zdalnego monitorowania i zarządzania (ang. Remote Monitoring and Management, RMM), a 72% z nich używa platformy do automatyzacji usług profesjonalnych (ang. Professional Services Automation, PSA). Co istotne, nasze produkty są z nimi kompatybilne.

Automatyzacja ma coraz większe znaczenie w dostarczaniu usług bezpieczeństwa. Dostawcy usług zarządzanych zwykle muszą rozwiązywać problemy na długo zanim zauważą je ich klienci. Dlatego naszym zadaniem jest dostarczać do systemów PSA informacje o incydentach bezpieczeństwa tak szybko, jak to możliwe, wraz ze szczegółami technicznymi dla specjalistów, aby mogli oni dowiedzieć się, co się dzieje i jakie należy podjąć kroki.

Nasze narzędzia służące do ochrony, monitorowania i zarządzania infrastrukturą klienta można zintegrować z najpopularniejszymi platformami RMM i PSA, takimi jak ConnectWise Automate, ConnectWise Manage i Tigerpaw One. Niedawno dodaliśmy możliwości integracji do innej popularnej platformy PSA — Autotask.

Integracja naszych kluczowych rozwiązań (Kaspersky Endpoint Security for Business i Kaspersky Endpoint Security Cloud) z platformą Autotask to wszechstronne połączenie narzędzi do monitorowania i zarządzania, takimi jak zautomatyzowane fakturowanie czy tworzenie notatek w odniesieniu do kont klienckich.

Automatyczne tworzenie notatek

Automatyczne tworzenie biletów dla różnych incydentów, które mają miejsce po stronie klientów (np. dezinstalacja aplikacji do ochrony punktów końcowych czy atak wirusa), umożliwia proaktywne działanie na rzecz bezpieczeństwa klienta, jak również eliminowanie incydentów, zanim zostaną one zauważone przez klientów. Dla każdego konta klienta można skonfigurować specjalny tryb pracy. Gdy notatki są tworzone w sposób automatyczny, skraca się czas potrzebny na monitorowanie zarządzanego konta klienta, co z kolei zwiększa liczbę klientów, którymi zarządzać może jedna osoba. W celu zapewnienia jeszcze większej efektywności zasobów można przypisać priorytety do notatek oraz tworzyć kolejki w celu ułatwienia ich priorytetyzacji. Dzięki temu żadna notatka nie zostanie pominięta.

Inną bardzo ważną i niemal unikatową funkcją jest automatyczne oznaczanie notatek jako nieaktualnych. Na przykład: jeśli od tej samej firmy pracownik odebrał cztery notatki informujące, że jej antywirusowe bazy danych nie były od dawna uaktualniane, nie musi zajmować się nimi pojedynczo — może wykorzystać konsolę do uruchomienia zadań aktualizacji produktu. W ten sposób wykonując tylko jedno działanie, można zaktualizować wszystkie punkty końcowe i oznaczyć wszystkie notatki jako zrealizowane.

Automatyzacja rachunków

Integracja z platformą Autotask zapewnia łatwy dostęp do informacji na temat użycia naszych produktów, co znacząco upraszcza i automatyzuje raportowanie oraz tworzenie rachunku dla klienta. Narzędzie do integracji może obliczać liczbę chronionych urządzeń i codziennie wysyłać tę informację do platformy Autotask. Rachunek dla klienta może być generowany co miesiąc, bez konieczności uciążliwych obliczeń odnośnie liczby chronionych urządzeń. Informacja ta jest przechowywana bezpośrednio w systemie PSA.

Wbudowane raporty

Raporty na temat usługi i licencji można generować bezpośrednio z poziomu platformy Autotask. Raporty na temat usługi obejmują statystyki związane z usługami zabezpieczającymi zapewnianymi klientowi w ciągu ostatnich 30 dni i 7 ostatnich dni, co pomaga we wskazywaniu wartości tych produktów. Raporty związane z licencją obejmują informacje na temat używanej licencji i dostępności.

Potęga konfiguracji

Integracja to z założenia zestaw parametrów i zasad interakcji, który można skonfigurować. Jednak zapewnia ona wiele dużych i bardzo przydatnych korzyści. Podczas konfigurowania integracji można ustawić mapowanie pomiędzy podmiotami rozwiązania Kaspersky Lab a podmiotami platformy Autotask, jak również zdefiniować reguły, które określą, w jaki sposób rozwiązanie Kaspersky Lab będzie współdziałać z platformą Autotask. Innymi słowy, można wzajemnie powiązać konta klientów w Autotasku z podobnymi podmiotami w produktach Kaspersky Lab: serwery wirtualne (w przypadku korzystania z Kaspersky Security Center) lub stacje robocze (w przypadku korzystania z Kaspersky Endpoint Security Cloud). W efekcie znaczna część zadań będzie odbywać się w sposób automatyczny: wystawianie rachunków, tworzenie notatek i inne procesy. W tym celu nie są już potrzebne żadne inne dodatkowe narzędzia czy konsole; dostęp do wszystkich aspektów zapewnia platforma Autotask.

Ponadto warto mieć pewność, że integracja będzie działać bez względu na używany produkt do ochrony punktów końcowych — chmura czy rozwiązanie lokalne. Jeśli wolisz korzystać z rozwiązań w modelu oprogramowanie jako usługa (SaaS), możesz wybrać Kaspersky Endpoint Security Cloud; jeśli masz własną infrastrukturę i wolisz samodzielnie utrzymywać i aktualizować konsolę zarządzania, możesz wybrać Kaspersky Endpoint Security for Business. Z perspektywy integracji nie ma to żadnego znaczenia; obsługiwane są obie linie produktów.

Aby dowiedzieć się więcej na temat ten temat, odwiedź tę stronę.

Porady