Wyzwania i szanse dla małych i średnich przedsiębiorstw w Europie

Przygotowaliśmy raport, w którym udzielmy m.in. porad, dzięki którym firmy będą mogły wykorzystać swoje możliwości.

Wraz z postępującą transformacją cyfrową i przechodzeniem na infrastrukturę w chmurze coraz bardziej zauważalny jest wzrost outsourcingu usług informatycznych, w tym zapewniających bezpieczeństwo. Aby lepiej poznać zmiany dokonujące się w sektorze MŚP w Europie, a także możliwości, jakie oferuje, nasi eksperci przeprowadzili badanie, w którym udział wzięli pracownicy małych i średnich firm z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Austrii, Szwecji i Danii. Wyniki niniejszego badania, jak również analizę naszej corocznej ankiety online przeprowadzanej wśród osób decyzyjnych w firmach IT pt. „Kaspersky Corporate IT Security and Risks Survey 2019”, umieścili w dokumencie „Maintaining MSP Momentum: Challenges and opportunities in an evolving IT security landscape”. Oto kilka kluczowych wniosków.

Biorąc pod uwagę ogólny brak specjalistów od bezpieczeństwa na rynku oraz ograniczone zasoby małych firm, outsourcing osób zarządzających bezpieczeństwem IT wydaje się logiczny. Z tego powodu jedna trzecia firm zatrudniających mniej niż 500 osób jest gotowa sięgnąć po zewnętrznych specjalistów ds. bezpieczeństwa IT, a kolejne 21% planuje zrobić to w przyszłym roku. A zatem, w ciągu kolejnych 12 miesięcy prawdopodobnie będziemy świadkami sytuacji, w której połowa małych firm korzysta z pomocy partnerów MŚP.

Wśród powodów tej decyzji większość firm wymienia chęć zmniejszenia kosztów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, zatrudnienia kogoś odpowiedzialnego za bezpieczeństwo oraz brak personelu, który mógłby się tym zająć w obrębie firmy. Jednak warto tu przytoczyć również wady outsourcingu osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informatyczne. Oprócz tak oczywistych kwestii jak dostępność specjalistów w firmie, niezadowolenie z wysokości wynagrodzenia czy niepoprawny optymizm odnośnie szans ataku firmy wymieniają też m.in. obawy o zgodność z przepisami prawa i prywatność. Ten ostatni powód jest szczególnie istotny w przypadku firm działających w obszarze służby zdrowia.

Nie każda firma jest gotowa na przyjęcie usług zarządzanych, a większość MŚP uważa, że doczeka się zauważalnego wzrostu przychodów (20%).

Ponadto z niniejszego raportu można także dowiedzieć się, jak my widzimy dynamikę rynku i wpływ zmiany relacji z klientem, a także jakie są oczekiwania wobec branży MŚP. Udzielmy w nim również porad, dzięki którym firmy będą mogły wykorzystać swoje możliwości oraz doświadczą długoterminowych relacji ze swoimi klientami, bez względu na to, jakie napotkają wyzwania. Plik w postaci PDF można pobrać stąd.

Porady