Cztery teorie pozwalające lepiej przyswoić wiedzę

Podczas szkolenia personelu nie wystarczy przekazać im odpowiednich informacji; muszą oni je przyswoić i zapamiętać.

Jeśli kiedykolwiek próbowałeś nauczyć personel podstaw bezpieczeństwa informacji, wiesz, jakie to może być trudne. Osoby, które na co dzień nie mają do czynienia ze światem IT, zwykle mają problem z przyswojeniem nowych informacji na ten temat, a także szybko je zapominają. Ponadto nie zawsze widzą sens takich ćwiczeń. W efekcie takie szkolenie bywa bezcelowe.

Skuteczne szkolenie i przyswojenie informacji to najważniejsze ogniwa w firmowym łańcuchu cyberbezpieczeństwa. Podobnie jak w innych obszarach edukacji, psychologia pamięci — znane wzorce zapamiętywania i odtwarzania informacji — jest przydatna w szkoleniach w zakresie cyberbezpieczeństwa. Przedstawiamy cztery sztuczki, które zwiększają przyswojenie nowych wiadomości.

Krzywa zapominania (krzywa Ebbinghausa)

W ramach eksperymentów obejmujących proces zapamiętywania psycholog Hermann Ebbinghaus odkrył, że ludzie zapominają nawet 60% informacji poznanych w pierwszej godzinie. Dziesięć godzin po zakończeniu sesji nauczania w pamięci zostaje 35% danych. Sześć dni później pozostaje tylko 20% i od tej pory krzywa stabilizuje się — i ta ilość informacji pozostaje w naszych głowach nawet po miesiącu.

Ebbinghaus kontynuował swoje eksperymenty, aby pokazać, że powtarzanie zapamiętanego materiału zmniejsza współczynnik zapominania, a także że im więcej powtórzeń tym lepsze przyswojenie informacji. Wniosek z tego taki, że jednorazowe przekazanie informacji nie wystarczy, aby szkolenie było skuteczne. Najlepszym sposobem zapamiętania informacji jest powtarzanie, używając do tego metody Ebbinghausa przygotowanej w oparciu o jego eksperymenty.

Efekt reminiscencji

Inny psycholog eksperymentalny, Philip Ballard, odkrył, że lepiej przyswajamy informacje w ciągu dwóch do trzech dni po sesji. Eksperyment był bardzo prosty: mężczyzna podarował uczestnikom testy do omawianych materiałów i poprosił ich, aby powtórzyli je od razu i po kilku dniach.

Jednak my nie zalecamy wręczania pracownikom testów tuż po zaprezentowaniu wiedzy.

Efekt interferencji

Oczywiście gdyby możliwe było nauczenie personelu najważniejszych rzeczy podczas zaledwie jednej lekcji, byłoby wspaniale. Niestety takie lekcje nie byłyby zbyt skuteczne. Ilość informacji, które można zmieścić w pamięci człowieka za jednym razem, jest ograniczona, a zjawisko to znane jest w psychologii jako interferencja.

Rzecz w tym, że materiały szkoleniowe muszą być udostępniane w pewnych odstępach czasu, w przeciwnym razie będą się na siebie nakładały. Starsze informacje utrudniają przechowywanie nowszych informacji, a nowe sprawiają, że uczniowie zapominają starsze.

Zgadzamy się, że dobrym pomysłem jest robienie przerw między lekcjami na różne tematy.

Efekt pierwszeństwa

Najlepiej zapamiętywane są pierwsze i ostatnie elementy szkolenia. Z naszej perspektywy najważniejsze jest to, aby efekt obejmował wszystkie materiały szkoleniowe: teksty, filmy, a nawet firmowe wiadomości e-mail. Oczywiście najważniejsze informacje powinny zostać zaprezentowane na początku kursu/lekcji oraz pod koniec.

Jednak efekt nie działa, jeśli lekcja zawiera wyzwalacze emocjonalne. W takim przypadku niekoniecznie można przewidzieć efekt zapamiętania.

Naturalnie nasi koledzy korzystali z psychologii obejmującej zachowanie, zapamiętywanie informacji oraz teorię nauczania, gdy tworzyli rozwiązanie Kaspersky Automated Security Awareness Platform. Mogą korzystać z niego firmy dowolnych rozmiarów, aby uczyć swoich pracowników umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa. Więcej informacji na temat rozwiązania znajduje się na stronie platformy.

Porady