Internet Governance Forum, transparentność i stalkerware

Firma Kaspersky miała zaszczyt wziąć udział w 15 edycji dorocznego wydarzenia Internet Governance Forum.

Internet ma już prawie czterdzieści lat, a w tym krótkim okresie nastąpiła ogromna zmiana na całym świecie — zarówno w jego wersji rzeczywistej, jak i cyfrowej.

Piętnasta edycja Internet Governance Forum obfitowała w ponad 200 sesji o tematyce danych, środowiska, integracji i zaufania. Oczywiście z uwagi na obawy związane z koronawirusem SARS-CoV2 odbyła się ona wirtualnie. W tegorocznych obradach przy okrągłym stole poświęconych bezpieczeństwu w internecie udział wziął Jewgienij Kasperski.

Jewgienij poruszył temat cyberbezpieczeństwa i transparentności, lecz podczas spotkania omówiono wiele innych ważnych tematów. Felix Aimé z Globalnego Zespołu ds. Badań i Analiz (GReAT) firmy Kaspersky wraz ze swoimi kolegami omówili temat stalkerware: jak z nim walczyć oraz jak zespoły badawcze (w tym nasz) mogą zwiększyć świadomość ludzi w zakresie tego problemu.

Aby dowiedzieć się, czym jest stalkerware i jak działa, warto zapoznać się z naszą Koalicją przeciwko stalkerware.

Poruszona została również ogromnie drażliwa kwestia zaufania w łańcuchu dostaw — w szczególności problem sprostania trudnemu zadaniu, jakim jest zapewnienie zaufania w globalnym łańcuchu dostaw.

Podczas wydarzenia widać było zaangażowanie wszystkich obecnych — podmiotów prywatnych, rządów i poszczególnych obywateli. Pracują oni bez ustanku nad tym, aby zapewnić bezpieczniejszy i bardziej otwarty internet.

Byliśmy także gospodarzami wydarzenia Globalna Inicjatywa Transparentności, którego przedmiotem jest badanie zaufania, transparentności i przyszłości. Przyświeca mu idea, że zaufanie można zdobyć poprzez otwartość i transparentność, a jego spadek nie jest oczywisty. Niestety od czasu do czasu słyszymy historie świadczące o fragmentaryzacji internetu, a także dowiadujemy się, co zbałkanizowany internet może oznaczać dla osób i firm na całym świecie. Przyszłość nie musi kroczyć tą drogą.

Porady