Pięć kroków pozwalających zapobiec wypaleniu się zespołu ds. bezpieczeństwa IT

Praktyczny przewodnik dla dyrektorów ds. bezpieczeństwa informacji i kierowników centrów operacji bezpieczeństwa.

Pracownicy centrum operacji bezpieczeństwa (SOC) żyją w ciągłym stresie: są oni narażeni nie tylko na monotonne i skrupulatne wyszukiwanie anomalii, ale także ciąży na nich ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo firmy. Być może komuś przyda się moje doświadczenie jako szefa działu SOC, który odpowiada za zarządzaną usługę wykrywania i reagowania (MDR), więc poniżej opisuję pięć kroków, które sam stosuję, aby zminimalizować stres i zapobiec wypaleniu się zawodowemu pracowników działu centrum operacji bezpieczeństwa.

Krok pierwszy. Skompletuj zespół

Kluczowe znaczenie ma właściwa organizacja zespołu. Musisz dysponować odpowiednią liczbą ludzi — wystarczającą, aby praca szła do przodu, ale nie tak dużą, aby się nudzili. Konieczne jest więc znalezienie równowagi.

Najpierw zdefiniuj zakres pracy, która musi zostać wykonana. Następnie ją rozdziel: zastanów się, których usług bezpieczeństwa potrzebujesz w firmie, a co możesz zlecić na zewnątrz. Zrób zarys docelowej liczby pracowników. Pamiętaj, że potrzebni są także wewnętrzni specjaliści, którzy będą zarządzać funkcjami zleconymi na zewnątrz.

 • Zacznij od sześciu osób. To minimum, którego potrzebuje dział SOC, aby działał płynnie. Dwie osoby będą zajmować się monitorowaniem, jedna badaniami, jedna będzie pełnić funkcję architekta i inżyniera, a potrzebujesz jeszcze administratora i menedżera SOC.
 • Pomyśl z wyprzedzeniem o rotacji — w ten sposób zminimalizujesz ryzyko większego obciążenia pracą pozostałych członków zespołu.

Krok drugi. Spraw, aby praca była satysfakcjonująca

Efektywna praca zwykle wymaga motywacji. Oczywiście musisz zadbać o warunki do rozwoju i komfortowej pracy, ale także wziąć pod uwagę czynniki demotywujące. Na przykład zastanów się nad tym, w jaki sposób możesz sprawić, że cele pracy będą klarowne, a oceny — zrozumiałe i stosowne. Ludzie starają się osiągnąć nowe możliwości zawodowe i wyróżniają się, gdy uważają pracę za satysfakcjonującą.

 • Chwal liderów i nagradzaj wysiłki nowych osób, zamiast karać ich za porażki.
 • Zadbaj o dobre warunki pracy, w tym za stosowne wynagrodzenie i świadczenia, programy socjalne, czas na aktywność fizyczną i zdrowe relacje w zespole.
 • Wyjaśnij cele, zadania i wskaźniki, za pomocą których mierzona jest ich praca.
 • Określ przejrzystą ścieżkę kariery i upewnij się, że wszyscy rozumieją, który zespół jest odpowiedzialny za co i jak można awansować.

Krok trzeci. Uwolnij od stresu

Praca analityka SOC jest stresująca sama w sobie, co sprawia, że szczególnie ważna jest redukcja niepotrzebnej presji. Nie możesz sprawić, by praca była lekka i przyjemna, ale możesz wykonać kilka prostych kroków, aby odciążyć pracowników SOC.

 • Pozwól pracownikom zarządzać własnym czasem. Jeśli elastyczne godziny pracy nie wpływają na wydajność — a ten etap zawiera krok drugi — nie powinno to powodować żadnych problemów.
 • Rozmawiaj ze swoim zespołem. Przejrzystość i zaufanie muszą być obustronne.
 • Wspieraj swój zespół. Pracownicy powinni czuć się pewnie w obliczu trudnych sytuacji i oczekiwać pomocy od swojego kierownika lub ekspertów.

Krok czwarty. Zainspiruj ludzi z zespołu

Praca w centrum operacji bezpieczeństwa oznacza bycie częścią zespołu. Poświęć trochę czasu i przeanalizuj go: poszukaj optymalnych kombinacji pracowników, zorientuj się, jakie zadania każdy z nich wykonuje najlepiej, i wzmacniaj ducha zespołu.

 • Od czasu do czasu daj pracownikom inne, niestandardowe zadanie. Cel jest tu dwojaki: będą zaangażowani w pracę, a Ty będziesz mógł poznać mocne strony i preferencje każdego z nich.
 • Każdemu członkowi zespołu przydziel obszar, za który będzie odpowiedzialny, aby wiedział, że jego wkład w działalność firmy jest ważny i cenny.
 • Zapewnij możliwość rozwoju zawodowego, w tym nawiązywania kontaktów i udziału w szkoleniach lub seminariach internetowych.
 • Prowadź działania mające na celu integrację zespołu. Może się okazać, że poza środowiskiem pracy ujawni się coś, co zwiększy produktywność zespołu.

Krok piąty. Zminimalizuj rutynę

Nadmierna rutyna w pracy jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do wypalenia zawodowego. Wprawdzie monotonia jest częścią pracy i nie można pozbyć się większości nużących procesów, lecz postaraj się przynajmniej zminimalizować szkody, wprowadzając odrobinę outsourcingu i automatyzacji zadań.

 • Zaangażuj zewnętrznych specjalistów w rutynowe czynności lub zadania, w których taka decyzja ma sens i będzie skutkować produktywnością.
 • Używaj narzędzi i usług ułatwiających współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa IT.
 • Stale badaj nowe obszary i automatyzuj wszystko, co możesz.

Realokacja zasobów i zadań nigdy nie jest łatwa ani automatyczna. Chociaż idea odciążenia pracą brzmi atrakcyjnie, najpierw zastanów się, czy nie wpłynie ona na zaangażowanie i motywację pracowników. Niektóre funkcje mogą być wykonywane wyłącznie w firmie z powodów prawnych lub innych, a jeśli coś można oddać komuś na zewnątrz, upewnij się, że w umowach zawarte są jasne zasady związane z odpowiedzialnością i konsekwencjami. Zanim wprowadzisz automatyzację niektórych zadań, przeanalizuj procesy robocze, weź pod uwagę opinie użytkowników i zidentyfikuj wszelkie problemy w zespole, aby opracować realistyczny i stosowny plan.

Porady