Cyfrowa amnezja – quiz

Czy bez sprawdzania potrafisz z pamięci wymienić bieżący numer telefonu z poniższej listy? (wybierz odpowiedzi, które mają zastosowanie)(wymagane)
Czy pamiętasz, jaki był Twój domowy numer telefonu, gdy miałeś dziesięć lat? (wybierz jedną odpowiedź)(wymagane)
Gdy próbujesz odnaleźć odpowiedź na jakieś pytanie, co robisz najpierw? (wybierz jedną odpowiedź)(wymagane)
Gdy już znajdziesz odpowiedź, której szukałeś, co z nią zrobisz? (wybierz jedną odpowiedź)(wymagane)
Z jakich urządzeń korzystasz do łączenia się z internetem? (wybierz odpowiedzi, które mają zastosowanie)(wymagane)
Czy masz zainstalowaną dodatkową ochronę IT na tych urządzeniach? (wybierz jedną odpowiedź)(wymagane)
Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje to, jak czułbyś się, gdybyś zgubił informacje przechowywane na Twoich urządzeniach? (wybierz jedną odpowiedź)(wymagane)
Czy zapamiętujesz lub notujesz informacje, które uważasz za istotne, nawet gdy masz je w swoim urządzeniu podłączonym do internetu lub można je łatwo znaleźć online? (wybierz jedną odpowiedź)(wymagane)

Wskaż, w jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami: